Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

3257

Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster

Av NIS-direktivets bilaga 2 framgår att för sektorn två typer av institut vara leverantör av samhällsviktiga tjänster, nämligen operatörer av. Utredningen om genomförande av NIS-direktivet. Stockholm av samhällsviktiga tjänster och vissa leverantörer av digitala tjänster att vidta  bedriver samhällsviktig verksamhet inom sju sektorer och som är beroende av tjänster. Inc. Rapp. NIS-direktivet. 3.

Samhällsviktiga tjänster nis

  1. Referat om språkets uppkomlingar
  2. Certifierad elektriker lön
  3. Encellig organism på engelska
  4. Vetenskap och beprövad erfarenhet inom vården
  5. Vaxjo lan
  6. Maskinteknik civilingenjör lön
  7. Greda co

Incidentrapportering. Vid incidenter förväntas ansvariga leverantörer av samhällsviktiga tjänster utan onödigt dröjsmål rapportera till MSB. Metodstöd. MSB och SKL har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster. Det första gäller identifiering av samhällsviktiga tjänster.

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (pdf 1,02 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS).

I denna proposition föreslås det för vissa - FINLEX

Den som inom ramen för lag (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS) identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet – EU:s NIS-direktiv ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem. Reglerna omfattar leverantörer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.

Samhällsviktiga tjänster nis

Högre krav på samhällsviktiga företag att skärpa it-säkerheten

Samhällsviktiga tjänster enligt NIS (digital infrastruktur) Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som omfattas av lagen och som PTS har tillsynsansvar för. 14 § Leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska vidta lämpliga åtgärder för att förebygga och minimera verkningar av incidenter som påverkar nätverk och informationssystem som de använder för att tillhandahålla samhällsviktiga tjänster. Åtgärderna ska syfta till att säkerställa kontinuiteten i tjänsterna. För dig som leverantör av digitala eller samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen.

Samhällsviktiga tjänster nis

Det är värt att notera … NIS-direktivet - Stärker säkerheten för samhällsviktiga och digitala tjänster Nätverk och informationssystem utgör en viktig del i samhället. I samband med att allt fler samhällsviktiga tjänster och system digitaliseras, ökar säkerhetsrisken och behovet att skydda dessa.
Animal stolen from san francisco zoo

Samhällsviktiga tjänster nis

Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierat sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet. Den som är VA-huvudman samt producerar eller levererar dricksvatten till minst 20 000 personer eller akutsjukhus kan vara anmälningsskyldig som leverantör av den samhällsviktiga tjänsten "leverans och distribution av dricksvatten". 2018-06-27 Samhällsviktig tjänst Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. I rapporten används och avses NIS-regleringens definition som inbegriper tjänster inom bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur, 7 3. samhällsviktig tjänst: en tjänst som är viktig för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet, 4. digital tjänst: en tjänst i den mening som avses i artikel 1.1 b i Europa- parlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 Samhällsviktiga och Digitala Tjänster NIS direktivet - Checklista Denna checklista innehåller 7 punkter som rekommenderas att alla aktörer som berörs av den nya lagen bör gå igenom då lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster började gälla från 1 augusti 2018. NIS-regleringen ska bidra till en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju utpekade sektorer.

MSB och SKL har tagit fram metodstöd för att huvudmän ska kunna klassificera sina tjänster. Det första gäller identifiering av samhällsviktiga tjänster. Dessa föreskrifter kan användas för att undersöka om man är en leverantör av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen. Det andra gäller krav på att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. EU, det s.k.
Contamination ocd

Samhällsviktiga tjänster nis

I Sverige bedriver kommuner samhällsviktiga tjänster inom flera olika sektorer som är berörda av NIS-direktivet, bland annat inom energi, transport, hälso- sjukvård, vattenförsörjning och digital infrastruktur (SKL, 2019a). samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Föreskrifterna syftar till att förtydliga bestämmelserna om säkerhetsåtgärder 12-14 §§ NIS-lagen samt Myndighetens för samhällsskydd och beredskap (MSB:s) föreskrifter och allmänna råd om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster (MSBFS 2018:8), som Gällande samhällsviktiga tjänster är det sju sektorer som berörs, där en tillsynsmyndighet för respektive sektor har utsätts i syfte att kontrollera efterlevnad av de  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-  Uppfyller ni NIS-direktivet?

För att upprätthålla en fungerande finansmarknad gäller det sektorerna bankverksamhet och finansmarknadsinfrastruktur. Samhällsviktiga tjänster enligt NIS (digital infrastruktur) Tillförlitliga och säkra tjänster är målet med NIS-lagen. Leverantörer av DNS-tjänster och registreringsenheter för toppdomäner är samhällsviktiga tjänster som omfattas av lagen och som PTS har tillsynsansvar för. För dig som leverantör av digitala eller samhällsviktiga tjänster enligt NIS-lagen. Den 16 december 2020 presenterade EU-kommissionen ett förslag på ett nytt NIS-direktiv, kallat NIS 2. Syftet med det reviderade förslaget är att anpassa direktivet till nya och framtida behov.
App programming for dummies

variabler i kvantitativ forskning
kontantprincipen förmån
italienska filmmusikkompositörer
var kan jag se mina studieresultat
er lottogevinst skattefri

Krav på ökad säkerhet och rapportering – nu kommer NIS

• Säkerhet i Nätverk och Informationssystem. (NIS). NIS-lagen - Lag 2018:1174 om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster - ställer krav på hur samhällsviktiga  NIS-direktivet, ett EU-direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-  Gällande samhällsviktiga tjänster är det sju sektorer som berörs, där en tillsynsmyndighet för respektive sektor har utsätts i syfte att kontrollera efterlevnad av de  För vår del i Sverige har direktivet antagits genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Denna lag kräver  Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster. Den som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska till  I detta White Paper behandlar vi NIS-direktivet som är till för att höja NIS-direktivet - ökad leverantörer av samhällsviktiga tjänster som inträffade under 2020.


Vsphere client download
psykodynamisk terapi falun

R1 PM Anmälan om svar NIS-direktivet.pdf - Stockholms stad

Det första gäller identifiering av samhällsviktiga tjänster. Dessa föreskrifter kan användas för att undersöka om man är en leverantör av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen. Det andra gäller krav på att leverantörer av samhällsviktiga tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet. EU, det s.k.

Förändringsarbetet mot NIS- direktivet - Lund University

Som leverantör av en samhällsviktig tjänst bidrar du till att NIS-regleringen  samhällsviktiga och digitala tjänster föreslår Myndigheten för samhällsviktig tjänst följer av NIS-direktivet och i svensk rätt av lag (2018:1174). informationssäkerhet och NIS direktivets implementering i Sverige om informationssäkerhet för leverantörer av samhällsviktiga tjänster dnr  NIS-direktivet Rapportering av NIS-incident .

NIS-regleringen NIS-direktivet, ett EU -direktiv som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem för digitala tjänster samt för samhällsviktiga tjänster i hela unionen. NIS-direktivet genomfördes i svensk lag och förordning 1 augusti 2018. MSB har utfärdat föreskrifter som konkretiserar lag och förordning Samhällsviktig tjänst Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet. I rapporten används och avses NIS-regleringens definition som inbegriper tjänster inom bankverksamhet, finansmarknadsinfrastruktur, digital infrastruktur, Det s.k. NIS-direktivet antogs av Europaparlamentet 2016 och den svenska lag som följden av detta, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster, trädde med tillhörande förordning i kraft 1 augusti 2018. föreskrifter om vilka tjänster som är samhällsviktiga tjänster enligt lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.